PROJECTEN

HANSEartWORKS 2017
June 15 – 18
Museumkwartier, Kampen

OUTSIDE/INSIGHT (Room for Reflection)

 

Deel I (linkerwand)

Estuarium/riviermonding/delta, stromend/getekend van beneden naar boven. Via het estuarium van het beslotene, begrensde, gekanaliseerde (de rivier) naar het opene, de vrije ruimte, uitmondend in en opgenomen door het grote geheel (de zee). Zeeën en rivieren maken vervoer van benodigdheden mogelijk (op macro- en microschaal), het verbindende water als conditio sine qua non voor het leven (al het water van de wereld is verbonden), het natuurlijke/organische. Houtskool: het zachte.

Deel II (rechterwand)

21 ijzeren handgesmede bakjes, gemonteerd van weinig (links) naar veel (rechts), zodat een beweging wordt gesuggereerd, een stroming, zwerm, vloot. De bakjes houden zowel qua vorm als inhoudelijk verband met Deel IV, zijn er een voortzetting van in miniatuur; ze verwijzen naar het persoonlijke, individuele, particuliere, afgegrensde en ‘cultuurlijke’. De bakjes zijn leeg, facultatief, vrij (in) te vullen. Metaal: het harde.

Deel III (achterwand)

De Metatronische kubus is gebaseerd op de torus. Dit is ‘a packet of wholeness’, een zelforganiserend systeem, de beschrijving van een energetisch proces, de bouwsteen van het universum. Als meerdere tori worden gecombineerd ontstaat bv. het symbool van de levensbloem (zoals gevonden in de tempel van Abysos (Egypte), China en Zuid-Amerika) of onze dna-helix (46 tori). Worden in de levensbloem (13 tori) de 5 Platonische lichamen (basale vormmanifestaties) geplaatst, dan ontstaat de zg. Metatronische kubus, vernoemd naar de aartsengel Metatron  (de scriba/schriftgeleerde van God binnen het Christendom of Thot bij de Egyptenaren). Het geometrisch symbool is subtiel (gezandstraald glas), maar de kracht waarnaar het symbool verwijst is alles bepalend en verbindend (natuur – cultuur, het grote (macrokosmos) – het kleine (microkosmos), het algemene – het persoonlijke etc. (linker- en rechterwand).

Deel IV

Om de container heen bevindt zich een handgesmede ijzeren rechthoekige hoefijzervormige bak (40 cm breed en 30 cm hoog) met daarin water, geplaatst aansluitend aan linker, rechter en achter buitenwand. Dit water verwijst naar bescherming, een slotgracht, het water als verdedigingslinie (om een vesting/stad), een barrière/grens, het omsluitende. Daarnaast is het water een herinneringsspoor, waarbij het informatiedrager is en alles nog ‘weet’ van de reizen die de container in zijn bestaan heeft gemaakt. Dit geldt ook voor onze individuele levensreis (de container als metafoor voor ons afgegrensd/begrensd individu-zijn): door de tijd heen wordt onze toenemende kennis/ervaring tot geïntegreerd inzicht, herinnering op een dieper en tegelijkertijd hoger niveau.

Accessoires

Midden in de container (‘Room’) staat een (metalen) krukje, zodat de bezoeker de beelden op harthoogte (ca 1 meter vanaf vloer, plafond en wanden) kan ervaren, voelend/denkend/reflecterend (‘Reflection’) over zijn plaats en betekenis in het grote geheel (hiervoor ruimte (‘room’) makend), de mens als midden tussen micro- en macrokosmos. Zo wordt het een container/buitenvorm (‘Outside’), die inzicht (‘Insight’) in zich bergt, de weg van buiten naar binnen, van vorm naar zuivere energie, van manifestatie naar essentie.
Als men stil is kan een gefluisterde tekst worden gehoord, afgewisseld met water-/windgeluiden.